Vítejte na stránkách Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná

Vítáme Vás na stránkách Mikroregionu Žídelná.  

Předmětem činnosti svazku je: 

  • koordinace významných investičních akcí na území všech členských obcí 
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv
  • zastupování členských obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami ve věcech zájmů regionu
  • hospodaření s majetkem členských obcí, který do svazku členské obce vložily, a hospodaření s majetkem získaným vlastní činností svazku (dále jen „majetek svazku“)
  • společný postup při dosahování ekologické stability regionu
  • propagace svazku a zájmového území
  • všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
  • koordinace územního plánování v zájmovém území
  • rozvoj cestovního ruchu v zájmovém území
  • ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žídelná zveřejňuje výzvu na podání nabídek v rámci projektu na zpracování studie proveditelnosti pro veřejnou zakázku označenou názvem „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Žídelná". Bližší informace naleznete v sekci Veřejné zakázky tohoto webu.