Veřejné zakázky

Zadavatel, DSO Mikroregionu Žídelná, se sídlem Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova, rozhodl o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování studie proveditelnosti pro veřejnou zakázku označenou názvem „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Žídelná“. 

Podrobné informace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele na internetové adrese  https://www.kdv.cz/profil.php?ic=70801819 

Lhůta pro podání nabídky:  30.5.2013 do 16:00 hodin.
Datum zveřejnění:  13.5.2013